Studio Pure, Site üzerinden Müşteriler/Yararlanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

Studio Pure, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Site aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Studio Pure bağlantılı şirketler veya ortaklar tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından toplanabilir ve kullanılabilir.

Toplanan Gizli Bilgiler sadece Müşteriler/Yararlanıcılar’ın işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre kadar tutulacaktır. Site, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve Studio Pure standartlarına uygun olan diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından Studio Pure sorumlu tutulamaz.

Studio Pure Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Studio Pure’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Studio Pure’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.