1 Müşteri, İşbu Sözleşme’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Site’den satın aldığı Hizmet’e ilişkin 7 günü içinde reddederek cayma hakkına sahiptir. Müşteri’nin cayma bildiriminin Studio Pure'a ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde Hizmet bedeli Müşteri'ye iade edilir.

2 Hizmet’in satın alınmasının ardından rezervasyon yapıldığı durumlarda iade veya değişiklik işlemi ancak yapılan rezervasyonun şartlarına göre gerçekleşebilir. Şu kadar ki; rezervasyon tarihine [?] saatten az kalması durumunda hiçbir şekilde iade kabul edilmeyecektir.

3 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Müşteri’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle hizmetin iadesi mümkün olmadığından Müşteri’ye sunulan Studio Pure tarafından hazırlanmış antreman programlarının iadesi mümkün değildir.